• 839

    دوره های آموزشی فورتی نت

اینترنت اشیاء(IoT) همیشه باعث آرامش نمی شود

در سالهای اخیر با ظهور وسایل هوشمند منزل مانند یخچال ها و تلویزیون های هوشمند یا سیستم های گرمایشی و سرمایشی، ایده اتصال آنها به اینترنت (IoT – Internet of Things) به واقعیت نزدیک شده است. بکارگیری تجهیزاتی که توانایی اتصال به اینترنت دارند این امکان را فراهم میکند تا بتوانیم آنها را به یکدیگر نیز متصل کنیم و در نهایت نتیجه آن هوشمندتر شدن سیستم ها و راحتی بیشتر انسانهاست.

با درنظر گرفتن امکان پذیری این ایده، نگرانی های عمده ای در ارتباط با اتصال آنها به اینترنت وجود دارد و این سوال مهم را ایجاد می نماید که چه روی خواهد داد اگر آسیب پذیری های امنیتی عمده ای در این سیستم ها وجود داشته باشد.

حقیقت تأسف بار آن است که امن کردن تجهیزاتی با قابلیت اتصال به اینترنت، همواره اولویت مهمی برای سازندگان و فروشندگان آنها نبوده است. بسیاری از سازندگان این سیستم ها امکانات و زیرساخت های لازم برای مطلع کردن مشتریان از آخرین بروزرسانی های امنیتی را ندارند. تعدادی از سازندگان نیز اساساً عادت به بروزرسانی محصولاتی که مدتی از تاریخ تولید آنها گذشته را نداشته، حتی اگر آن محصول همچنان در بازه زمانی باشد که برای آن محصول تضمینی ارائه شده است. عدم وجود یک چرخه توسعه امن و یا یک پورتال امن، مانع از آن میشود که محققان بتوانند کمکی در این زمینه نمایند. این مشکلات باعث میشوند تا کاربران و سازمان ها در معرض خطرات امنیتی قرار گرفته و در نهایت یک مشکل بزرگ در متصل کردن سیستم ها به اینترنت به وجود می آید.

برای کاربران عادی این به چه معناست؟ برای افراد با دانش کم معنی این، داشتن یه تلفن همراه هوشمند با آسیب پذیری امنیتی می باشد. حمله به این تجهیزات میتواند به منزله ورود به یک سازمان باشد که درنتیجه آن زمینه را برای حملات سایبری بزرگتر آماده میکند. بعلاوه، بروزرسانی امنیتی چنین تجهیزاتی میتواند پیچیده باشد. به خصوص برای کاربران عادی و افرادی که دانش فنی در این زمینه ندارند. ضمن اینکه بروزرسانی امنیتی چنین تجهیزاتی برای سازمان هایی که از تعداد زیادی از این دستگاه ها استفاده میکنند میتواند یک برنامه کاری دشوار و پرهزینه باشد.