اینترنت اشیاء(IoT) همیشه باعث آرامش نمی شود

در سالهای اخیر با ظهور وسایل هوشمند منزل مانند یخچال ها و تلویزیون های هوشمند یا سیستم های گرمایشی و سرمایشی، ایده اتصال آنها به اینترنت (IoT – Internet of Things) به واقعیت نزدیک شده است. بکارگیری تجهیزاتی که توانایی اتصال به اینترنت دارند این امکان را فراهم میکند تا بتوانیم آنها را به یکدیگر […]