تفاوت بین انواع ارزیابی های امنیتی نرم افزارها

تفاوت بین انواع ارزیابی های امنیتی نرم افزارها در این مقاله انواع مختلف ارزیابی های امنیتی توضیح داده خواهد شد. ارزیابی هایی که گروههای حرفه ای برنامه نویس و توسعه دهندگان را از امنیت محصولات و کدهای خود مطمئن می سازند. بیشتر ما روزانه با اینترنت سرو کار دارند و اینترنت جز جدایی ناپذیری از […]