مروری بر SIEM ها : Splunk, ArcSight, LogRhytm, Qradar

مدیران فناوری اطلاعات و مدیران امنیت، همگی بر این باور هستند که خصوصیت” تلفیق و یکپارچه سازی اطلاعات، از آدرس های مبدأ مختلف” و همچنین خصوصیت “جستجوی هوشمند” از مهمترین ویژگی SIEM  ها (Security Information and Event Management ) می باشند .بر اساس مقایسات مختلف بین المللی ۴ ابزار زیر لیدر محصولات SIEM  هستند. Splunk […]