مدیریت ماژول F5 GTM

GTM  یا  Global Traffic Manager  ابزاری است که وظیفه تقسیم ترافیک در شبکه های بزرگ و پیاده سازی Disaster Recovery  را به عهده دارد.

 

سرفصلهای این دوره شامل:

  • Installation and Licensing
  • DNS Overview
  • Accelerated DNS Resolutions
  • Intelligent DNS Resolutions
  • LDNS Probes and Metrics
  • Load Balancing
  • Monitors and Probes
  • Configuration Files, Logs, and Notifications
  • Advanced Topics – DNSSEC, iRules, Synchronization, DNS Integration, iHealth
  • Configuration Project