مدیریت ماژول F5 LTM

ماژول LTM  یا  Local Traffic Manager  از قدیمی ترین ماژولهای Big-IP F5  می باشد و نقش LoadBalancer  زا ایفا می کند. در گزارش های گارتنر نیز این محصول توانسته جایگاه بسیار خوبی را از آن خود کند.

سرفصلهای این دوره شامل:

 • Set up the BIG-IP LTM System
 • Load Balancing, including priority group activation and connection limits
 • Persistence concepts, including universal persistence and match across services
 • Monitors, including scripted monitors and managing multiple monitors
 • Profiles, including compression, caching, and F5 acceleration technologies
 • Deploying iApps
 • Highly Availability, including Sync-Failover and Sync-Only device groups, traffic groups, and N+1 concepts
 • Forwarding and network virtual servers, path load balancing, and auto last hop
 • Configuring local traffic policies
 • Implementing SNATs
 • IPv6 and route domains
 • Configuring iRules