دوره آموزشی فورتی دی بی FortiDB

بعد از اضافه شدن راه حل هایی نظیر IPS و WAF در شبکه ها ، استفاده از ابزارهای مانیتورینگ فعالیت دیتابیس ها یا DAM ها (Database Activity Monitoring )در حال گسترش است . وظیفه اصلی این محصولات عموماً شامل مانیتورینگ و نظارت بر فعالیت های دیتابیس بوده و توسط ابزارهای جانبی تواناییهایی جهت ممیزی ، ارزیابی نفود و آسیب پذیری را فراهم نموده تا از داده های حساس در پایگاههای داده حفاظت بهتری شده و در نهایت از نفوذ جلوگیری به عمل آمده و یا ردیابی جریان اطلاعات فراهم گردد . در این راستا فورتی نت محصول قدرتمند FortiDB را مدتی است عرضه کرده است. دوره آموزشی فورتی دی بی برای آشنایی کارشناسان محترم سازمان هایی است که این محصول را خریداری کرده اند ، قصد تهیه این محصول را داشته و یا نیاز به آشنایی به این راه کار را دارند تا در برنامه ریزی های آتی سازمان خود از آن بهره برند .