مدیریت تجهیز فورتی وب FortiWeb

این دوره بر اساس سرفصل های تعریف شده فورتی نت جهت بهره برداری کامل تر از فورتی وب طراحی شده و می تواند نیازهای سازمانی را تکمیل نماید که در محل و لابراتوار “ارتباطات آینده” برگزار می گردد . مباحث و اهداف دوره در ادامه آمده است . سرفصل دوره دقیقاً سرفصل تعریف شده فورتی نت می باشد و توسط مدرس با تجربه ای که دوره های فورتی نت را گذرانیده برگزار خواهد شد . داشتن تجربیات مفید کاری و همچنین سابقه تدریس ، این اطمینان را به سازمان ها و شرکت های محترم را خواهد داد که دانش موجود به شرکت کننده گان، محترم با کیفیت بیشتری انتقال یابد .

سرفصلهای این دوره شامل:

  • Functional Overview
  • System Configuration
  • Policies and Profiles
  • Web Protection
  • Auto-Learnin
  • Web Anti-Defacement
  • Troubleshooting and Advanced Configuration
  • PCI DSS Compliance and Vulnerability Assessment